kijk jij kritisch naar je output

Kijk jij kritisch naar je output?

Jij weet vast goed wat je output is. Je weet wie je klanten zijn, wat de diensten zijn die je aan hen levert, wanneer zij daar tevreden over zijn en wat jij van je klant daarvoor verwacht.

Toch…?

Of toch niet? Kijk dan naar de vijf stappen om je output te beschrijven. 

We veronderstellen nu dat je dat gedaan hebt en deze output eens kritisch wilt bekijken.

 

Wat kun je er mee?

Het in kaart brengen van de output levert veel waardevolle inzichten op, zeker als je het als team doet.

Inzicht en transparantie in wat je eigenlijk doet

Je krijgt een volledig overzicht van alle werkzaamheden. Daardoor:

  • Kun je gemakkelijk inschatten of alle klanten en verwachte resultaten afgedekt zijn.
  • Krijgen collega’s ook meer inzicht in elkaars werkcontext, takenpakket en bezigheden en ontstaat een basis om van elkaar te kunnen leren.

Objectivering van de werkdruk

Teams kunnen niet altijd goed vastpakken waar hun vaak grote werkdruk aan ligt en wat ze eraan kunnen doen. Door transparantie over het takenpakket en de output daarvan, ligt er materiaal op tafel waarover het team in gesprek kunnen gaan.

Communiceren over je dienstverlening

Als je weet wat je doet, kun je er gemakkelijker over communiceren naar klanten, of die nu intern of extern zijn. Je kunt duidelijk maken waar jij een antwoord op kunt bieden, welke diensten  je aanbiedt en wat daarvan verwacht kan worden.  Dit is zowel voor je ‘marketing’ interessant als om een correct beeld over jou en je diensten neer te zetten.

Wat kun je er nog meer mee?

Weten wat je doet levert bouwstenen op om proactief keuzes te maken.

Over wat kerntaken zijn

Je kunt vragen gaan stellen zoals:

  • Welke diensten en werkwijzen leveren veel meerwaarde op voor de klant en de organisatie en welke weinig?
  • Waar maken we werkelijk het verschil mee en waarmee niet? Wat zijn kritische diensten die echt nodig zijn?
  • Als we 20% zouden moeten besparen, welke taken zouden we dan eerst moeten schrappen, welke het laatst?

Over je focus

Als je overzicht hebt, kun je gemakkelijker:

  • Je activiteiten linken aan de eisen die de organisatie of de omgeving stelt.
  • Zelf je prioriteiten voor de komende tijd stellen.

Over kosten en baten

Is er veel tijd en mankracht nodig voor taken die niet zo belangrijk zijn voor de klant? Dan is het de vraag of dat nog gewenst is en of er alternatieven zijn.

Veel organisaties en teams hebben er in de loop van de tijd taken bijgekregen, zonder dat er daarvoor taken verdwenen zijn. Door overzicht over je output te krijgen, kun je de vraag gaan stellen of sommige van die taken niet gewoon kunnen worden gestopt.

En wat denk je van energieverlies?

Als je overzicht hebt, kun je gemakkelijker de vinger leggen op de dingen die bij medewerkers en/of je team energieverlies opleveren.  Meestal gaat het om banale zaken zoals het verslag maken van een vergadering of om administratieve dingen,  maar het gaat ook vaak over werken met lastige klanten of collega’s. Of om een ‘vergadercultuur’ die maar weinig zoden aan de dijk zet. 

Dan ligt de vraag op tafel, wat je kunt doen om dit energieverlies om te buigen naar dingen die energie geven. Zoals met elkaar en de klant in gesprek gaan over doelstellingen die wel energie geven. Of het werk ervoor anders te organiseren. Of de vraag te stellen of die activiteit echt wel nodig is.

 

Wil je hier meer over weten?

Vraag de tweewekelijkse Talenttip en het Ebook “Werken met talent” aan. Of neem contact op, ik ben altijd bereid om in een klein en informeel verband erover van gedachten te wisselen.  

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Scroll to top