je beste mensen

Investeer vooral in je beste mensen

Investeer in je beste mensen. Denk niet zoals vele anderen: “Wie betere prestaties wil, moet zich vooral richten op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van medewerkers. Speciale aandacht moet dan gaan naar de groep die onderpresteert. Deze groep kost een organisatie erg veel geld…”.  

De redenering klinkt logisch. Onderpresteerders kosten een organisatie inderdaad erg veel geld en de gedachte om daar speciale aandacht aan te besteden, ligt voor de hand. Gallup laat echter al jarenlang zien dat deze redenering mank gaat.


Ik zal je aan de hand van de drie onderstaande tips uitleggen waarom.

 

Tip 1: Zorg dat je de juiste mensen krijgt

De veronderstelling dat je onderpresteerders met training en coaching op het juiste pad krijgt, heeft veel organisaties al (te)veel geld gekost. Slimmer is het om je geld te besteden aan het aannemen van de juiste mensen. De mensen die het talent hebben voor de dingen die jij nodig hebt. Door daar gericht op in te zetten, voorkom je dat je later aan dode paarden moet gaan trekken. Niet iedereen kan namelijk overal even goed in worden. 

 

Tip 2: Investeer in de sterke punten van je mensen

De meeste organisaties zien de sterke punten van hun medewerkers als gegevenheden. Zij richten zich vooral op de dingen die minder goed gaan. Medewerkers worden naar cursussen gestuurd of krijgen coaching om daaraan te werken. Zo nu en dan is dat noodzakelijk, om iemand inzicht te geven in het effect van zijn of haar gedrag of om iemand te helpen zich beter te leren uiten. 

Een dergelijke benadering helpt je echter niet om de sterke punten van je medewerkers te benutten. Gallup noemt dit schadebeperking en stelt voor vooral in de sterke punten van medewerkers te investeren. En fine te tunen op waar ze een negen of een tien in kunnen worden. Daar heb je meer aan dan aan dingen waarin ze niet meer dan een zes of een zeven kunnen worden.

Concentreer je dus op de sterke punten van je mensen en zorg dat je zo min mogelijk last van hun zwakke punten heb. Ga actief op zoek naar de, vaak kleine en subtiele, verschillen tussen mensen waarmee zij het verschil voor je kunnen maken. En breng deze op een positieve manier tot ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de Rabobank met GROW doet.

 

Tip 3: Investeer vooral in je beste mensen

Tijd besteden aan de achterblijvers lijkt verstandig, goede managers doen het echter anders. Zij zijn niet bezig met het corrigeren of instrueren van medewerkers. Hun doel is om medewerkers tot presteren te krijgen. Zij zijn bezig met hoe zij de talenten van hun medewerkers daartoe het beste tot hun recht kunnen laten komen. 

Deze managers:

  • Streven naar de unieke set verwachtingen die iedere medewerker ertoe brengen zich tot het uiterste te geven
  • Proberen de eigen stijl van iedere medewerker te accentueren en verder te verbeteren
  • Denken na over de ruimte die elke medewerker voor zijn of haar talenten nodig heeft.

Managers die dit doen, richten zich als vanzelf op de meest getalenteerde medewerker. Omdat het vooral talent is, dat voor prestatieverbetering zorgt. De tijd die je daaraan besteedt, levert het meeste op. 

Investeer in de sterke kanten van je mensen. Dan moedig je hen aan om meer van hun productieve gedrag te laten zien en minder van hun improductieve gedragingen. Managers die dat vergeten, krijgen steeds minder van dat positieve gedrag te zien. ‘Geen nieuws is goed nieuws’ gaat in dit verband niet op. Als jij als manager vooral tijd aan de zwakkere broeders besteed en dus ‘geen nieuws’ voor je beste mensen hebt, beïnvloedt dit hun gedrag negatief. Ook zij hebben jouw aandacht nodig.

 

Besteed dus de meeste tijd aan je beste mensen

Goede managers besteden volgens Gallup tijd en aandacht aan hun beste mensen omdat dit gewoon uitermate productief is en niet goed om dit niet te doen. Het is volgens deze managers, die daarop door Gallup bevraagd zijn:

  1. Het eerlijkste wat ze kunnen doen: mensen zo behandelen als ze verdienen, met het oog wat ze presteren. En omdat zij weten dat mensen snakken naar aandacht, geven zij de meeste aandacht aan hun beste mensen. Immers: niemand wil genegeerd worden, dus onverschilligheid is de ergste straf. Vertel hen waarom zij de hoekstenen zijn van het succes van het team en hun werk momenteel zo wordt gewaardeerd. Zorg er wel voor, dat je geen verwachtingen voor de toekomst wekt.
  2. De beste manier om te leren. Hoe excellent presteren kan, leer je alleen door naar je beste mensen te kijken. Bestudeer hen, observeer hen en kijk waar zij op letten. Alleen daardoor kom je er bijvoorbeeld achter dat goede interieurverzorgers de plafondventilator aanzetten om te zien of er stof af waait. Loop af en toe mee met je beste verkoper, luister met de beste help desk medewerker mee, woon een paas lesuren van je beste leerkrachten bij. Daar leer je veel van.
  3. De enige manier om uitstekend te presteren. Te vaak wordt uitgegaan van gemiddelden als graadmeter voor prestaties van mensen. De beste mensen hebben echter het talent om beter te presteren en willen uitgedaagd worden om dit te doen. Talent vraagt om groeimogelijkheden. Als je denkt in gemiddelden, verkijk je je vaak op wat in werkelijkheid mogelijk is. Zoals een datatypiste in Gallups onderzoek, die 3.526.000 toetsaanslagen in één maand wist te realiseren, op een landelijk gemiddelde van 380.000 toetsaanslagen per maand. Haar manager leerde daarvan, en stelde een talentprofiel op om meer datatypistes zoals haar te vinden. Dit resulteerde in een gemiddelde van meer dan 1 miljoen toetsaanslagen voor de afdeling per maand. Denken in gemiddelden leidt af van waar het werkelijk om gaat: het beste uit de talenten van je mensen halen. 

 

Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

Een mooi voorbeeld van dit denken staat in het boek “Het Nieuwe Belonen” van Kylian Wawoe en betreft de Adviesnota “Excellente leraren als inspirerend voorbeeld” van de Onderwijsraad uit 2011. 

Dit advies bestond uit de volgende aanbevelingen:

  • Wijs op iedere school de 5% beste leraren aan. Laat hen als rolmodel functioneren, het gaat erom dat zij de anderen ‘aansteken’.
  • Geef excellente leraren tijd en middelen. Per excellente leraar wordt jaarlijks € 25.000,- toegekend. Hiermee kan de excellente leraar een dag per week worden vrijgesteld voor verdere professionalisering en schoolontwikkeling. Daarnaast is er een projectbudget van € 10.000,- per jaar voor bijvoorbeeld innovaties, een salaristoelage voor de excellente leraar van € 2.500,- en een bedrag voor assessment.
  • Zet excellente leraren in voor professionalisering en innovatie. De beschikbare tijd en middelen moeten ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs: zoals het ontwikkelen van (speciale groepen) leerlingen, coaching van leraren, en het ontwikkelen van nieuw leermateriaal.

Of dit handig om dit van boven op te leggen, is de vraag. Het voorbeeld laat echter wel zien hoe aandacht voor je beste mensen uit kan zien. 

 

Wil je hier meer over weten?

Wil je hier meer over weten, of wil je hulp bij deze tips? Neem dan  contact op. Je kunt ook mijn tweewekelijkse Talenttip aanvragen, met het gratis Ebook “Werken met Talent” erbij.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Scroll to top