succesvol groeien

Hoe kun je als ondernemer succesvol groeien?

Als je wilt groeien als ondernemer, is het beter om met je medewerkers om de tafel te gaan zitten, dan zelf voor de troepen uit te lopen. Als je dat doet en medewerkers de ondersteuning geeft die zij nodig hebben, is jouw bedrijf beter in staat om te groeien.

Dit is de conclusie van Paul Geuvers in een proefschrift van alweer een paar jaar geleden.

Om te kunnen groeien hebben medewerkers wel richting nodig, zodat zij weten waar zij hun inspanningen op kunnen richten, en feedback krijgen op hun presteren daarin. Dan groeit niet alleen het bedrijf, maar zijzelf als persoon ook. 

Hoe dit werkt, zal ik dit artikel weergeven. Als eerste ga ik in op de essentie van leidinggeven, zoals Joël Aerts die in zijn boek ‘Ontwikkel je leiderschap’ heeft beschreven. Daarna ga ik in op ‘Nieuw Organiseren’, een boekje van Jan de Jonge en Harro Labojere. Dit werkt deze essentie verder uit en laat zien hoe belangrijk het is om te denken vanuit waarde toevoeging. En bestaande waarde niet weg te gooien, maar te gebruiken en te versterken.

 

Wat is de essentie van leidinggeven?

Volgens Joël Aerts bestaat de essentie van leidinggeven uit 3 aspecten: richting, actie en groei. Door duidelijk bepaald te hebben wat het begin en het eindpunt is, kan een leider richting geven. Vervolgens moet de leider de organisatie ook daadwerkelijk van A naar B krijgen. Dit vergt grote hoeveelheden actie. Tenslotte zorgt een leider ervoor, dat zowel de mensen als de organisatie groei hebben doorgemaakt. Ze hebben onderweg veel geleerd en zich ontwikkeld.

 

Schematisch ziet het model van Joël Aerts zo uit – de toevoegingen ‘mensen’ en ‘organisaties’ zijn van mijn hand.

 

 

 

Richting

Richting begint bij een visie. Je krijgt immers pas mensen mee, als ze weten waar je ze mee naar toe wilt nemen. Een visie alleen is echter niet genoeg. Je zult steeds weer moeten kijken of je nog de goede richting uit gaat en bijsturen. 

Actie

Voor actie geldt hetzelfde. Er ligt vaak een gat tussen mooie plannen en daadwerkelijk uitvoeren. Je zult elke dag opnieuw acties moeten kiezen en nemen die je dichter bij je doel brengen. 

Groei

‘Wil je dat jouw organisatie en medewerkers door jouw leiderschap een stuk beter, sterker en gezonder worden?’ Als je deze vraag krijgt, zul je waarschijnlijk ‘ja’ zeggen. Alleen heeft 90% van de ondernemers daar nog nooit over nagedacht, en geen tijd en geen plan ervoor. 

Succesvolle leiders richten zich echter niet op het product dat ze verkopen of de dienst die ze aanbieden, zij leggen zich toe op het bouwen van ‘de ultieme organisatie’. Want dan kan die het ultieme product voor hen bedenken en verkopen. Zij richten zich op waar het voor hen om gaat: het ontwikkelen van hun medewerkers.

 

Nieuw organiseren

Nieuw organiseren gaat ervan uit dat elke organisatie en elk mens als doel heeft om waarde toe te voegen. Om verschil in het leven van andere mensen te maken en de wereld wat mooier te maken. Dat geeft richting.

In Nieuw organiseren zijn daarvoor drie principes en twee randvoorwaarden van belang. Zij hebben gevolgen voor organisaties, voor het leiderschap en voor de mensen die hen onderschrijven.

 

De drie principes

 • Vertrouwen: ruimte geven aan mensen om hun eigen keuzes te maken in het vertrouwen dat zij het goede willen doen
 • Verantwoordelijkheid: zeggen wat er gezegd moet worden en doen wat er gedaan moet worden. 
 • Verbinding: deel elkaars ambities en waarden, zorg dat je betrokken bent op elkaar. Door dat steeds weer doen, worden relaties verdiept en naar een hoger plan getild.

 

De twee randvoorwaarden

 • Congruentie: doe waar je voor staat en laat dat in alles naar voren komen. In wat je zegt en doet, in de structuur en je systemen, in je manier van leidinggeven en communiceren, in hoe je samenwerkt. 
 • Ontspanning: besef dat dit lang niet altijd zal lukken. Relativeer en accepteer dat. Focus op wat wel goed gaat, het positieve. Dat geeft energie en maakt creativiteit los. Dat komt zowel de mensen als de organisatie ten goede.
 • Congruentie en ontspanning samen zorgen voor balans in de organisatie.

 

Gevolgen voor organisaties

Organisaties die de principes van nieuw organiseren onderschrijven:

 • Richten zich zo veel mogelijk op het creëren van (meer)waarde. Activiteiten worden steeds op hun bijdrage daaraan beoordeeld. Organisaties zoals deze zijn niet op gericht om waarde die er al is, af te breken en te vervangen door iets nieuws. Zij richten zich op het creëren van toegevoegde waarde met waardering voor het bestaande.
 • Zijn kritisch op bestaande activiteiten, werkwijzen en routines. Activiteiten die niet bijdragen aan wat de organisatie wil zijn, stellen zij ter discussie. Ze worden niet zomaar overboord gegooid, onderzocht wordt of zij aangepast en vernieuwd kunnen worden.
 • Werken niet met kleine groepen die plannen voor anderen maken. Iedereen krijgt de ruimte om vanuit de gemeenschappelijke koers haar of zijn plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Er zijn niet veel mensen die gemotiveerd worden door uit te voeren wat anderen voor hen hebben bedacht. Het effect daarvan is vaak niet dat er wat verandert, maar dat er stilstand en hulpeloosheid ontstaat. 
 • Verbinden mensen zodat gezamenlijke ambities en doelen worden gehaald. Zij gebruiken alle aanwezige kwaliteiten en inzichten en verwachten van iedereen dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de ambities en doelen. Daar waar dat niet gebeurt, worden hij of zij daarop bevraagd, óók als dat ‘gedoe’ oplevert. 
 • Zien een organisatie niet als een machine, met een groot aantal onderdelen die allemaal bijdragen aan het complexe productieproces dat van bovenaf ontworpen en bestuurd wordt. De organisatie krijgt bij hen vorm congruent met de gewenste situatie. Ontwerp niet top-down als je richting zelfsturing wilt. 
 • Zien het team als het belangrijkste aangrijpingspunt voor het inrichten en laten groeien van de organisatie. Door het combineren van individuele capaciteiten ontstaan mogelijkheden die geen enkel ander teamlid alleen kan realiseren. Mensen die zich verbinden aan ambitie, doelen en waarden, leggen de basis voor een sterk team. 
 • Hebben zo weinig mogelijk managementlagen, stafafdelingen, regels en bureaucratie die het primaire proces van de teams verstoren of belemmeren. Teams hebben een zo groot mogelijke mate van autonomie.
 • Hebben geen stafafdelingen die regels, procedures of richtlijnen opleggen, maar die ondersteunend zijn aan de teams. Kwaliteit & control bijvoorbeeld verzamelt en presenteert cijfers, zodat teams zelf de maatregelen kunnen nemen die daaruit voortvloeien. 

 

Gevolgen voor mensen

Mensen die werken volgens de principes van nieuw organiseren:

 • Vragen zich regelmatig af welke meerwaarde zij zelf bieden. Als het goed is doen zij dat, met vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding als uitgangspunten. Dit geeft al ruimte waar plezier en innovatie uit voort komt.
 • Spreken mensen aan als zij zien dat (een onderdeel van) de organisatie waar zij voor werken, te weinig daarop gericht is
 • Overwegen om iets anders te gaan doen, als zij het gevoel hebben zelf geen duidelijke meerwaarde meer te hebben.
 • Denken niet voor anderen. Zij gaan uit van ruimte en vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid, dragen bij aan verbinding en gaan ‘gedoe’ daarover niet uit de weg.
 • Gunnen zichzelf ook ruimte voor reflectie en ontspanning, en accepteren en leren van het feit dat ook zij fouten maken. 

 

Gevolgen voor leiderschap

Nieuw organiseren betekent een verschuiving van management naar leiderschap. Dat houdt in:

 • Richting, vertrouwen en ruimte bieden aan mensen en teams, met coaching als belangrijk hulpmiddel.
 • Rust en ruimte inbouwen als leidinggevende, om na te denken over wat je moet doen en beter kunt laten.
 • Mensen betrekken en inspireren bij de (in)richting van de organisatie, en op tijd en eerlijk communiceren.
 • Niet sturen op de uitvoering, maar op wat waarde toevoegt. Dit betekent ook mensen die het werk doen beschermen en niet teveel lastig vallen met formulieren, regels en procedures.
 • Feedback geven, teams helpen om kritisch te blijven op het eigen functioneren en ze helpen bij problemen die ze zelf niet op kunnen lossen. Goed leiderschap is ‘onzichtbaar’.    

 

Wil je hier meer over weten?

Wil jij je onderneming ook laten groeien? Of wil je er graag hulp bij?

 • Ik kan je helpen om medewerkers te betrekken en aan manieren te werken waarop je als organisatie kunt groeien. Neem contact op.
 • Je kunt ook mijn tweewekelijkse Talenttip aanvragen, samen met het gratis Ebook “Werken met Talent”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top