managen van baanonzekerheid

Vijf tips voor het managen van baanonzekerheid

Nederland telt steeds meer flexbanen en zzp’ers. Dat is niet zonder consequenties. Baanonzekerheid en (tijdelijk) werkloos zijn heeft een negatief effect op je welzijn en zelfbeeld.

Dat er een verband bestaat tussen baanonzekerheid en de productiviteit en de betrokkenheid van medewerkers, staat ook vast.

Dan is het goed om te weten dat medewerkers die onzeker zijn over hun baan, baat hebben bij managers die hen coachen en ondersteunen.

Er kunnen tal van factoren zijn die ertoe leiden dat werknemers zich zorgen maken over hun toekomst. Onder zulke omstandigheden kan terugslag in productiviteit, betrokkenheid en welzijn van medewerkers worden verminderd als managers hen op de juiste manier ondersteunen.

Hier zijn vijf tips daarvoor.

 

Wees transparant

Het is cruciaal om transparant te zijn over de perspectieven voor de medewerker. Leidinggevenden moeten daar regelmatig in gesprek over gaan met medewerkers en hen persoonlijk informeren.

Organisaties die een gezond en gemotiveerd kernbestand van goede medewerkers willen houden, doen er goed aan om steeds op tijd over op handen zijnde veranderingen en de gevolgen daarvan te communiceren. Dat voorkomt onzekerheid en geeft duidelijkheid over ieders perspectief daarin.

De kans wordt dan groter dat medewerkers betrokken en productief blijven.

 

Houd rekening met de achterblijvers

Werknemers begrijpen het vaak wel als er mensen weg moeten, maar hebben er moeite mee om ze te zien vertrekken. Het kan ook bij hen tot negatieve gevoelens en onzekerheid over hun baan leiden. Terwijl er voor hen ook kansen kunnen liggen om de leegte op te vullen die er door het vertrek van een collega kan ontstaan. Anticipeer daar dus goed op en bouw dit in je exit strategie in. Dat kan verlies van betrokkenheid en gevoel van eigenwaarde voorkomen.

 

Betrek medewerkers actief bij de uitvoering

Betrek medewerkers actief bij het besluitvormingsproces. Mensen zijn eerder geneigd beslissingen te steunen waar ze zelf aan bijgedragen hebben. Ze kunnen natuurlijk niet besluiten dat personeelswisselingen of veranderingen niet doorgaan. Ze kunnen wel meedenken over hoe omgegaan kan worden met de veranderende omstandigheden en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien.

 

Coach en begeleid medewerkers goed

Vertrekken als werknemer is soms onvermijdelijk maar betekent niet meer automatisch het einde van iemands carrière. Door medewerkers er goed op te voorbereiden en te begeleiden kun je ze veel negatieve energie besparen. Dat begint door hen in hun werk te coachen en hen de kans te geven om hun sterke punten te ontwikkelen. Zodat zij meer op zichzelf leren vertrouwen voor de toekomst en baanonzekerheid minder een issue voor hen is. Zoek ook naar partijen die hen goed en goedkoop kunnen bijstaan, in bijvoorbeeld trainingen om zichzelf beter te leren presenteren.

 

Kijk positief op de toekomst gericht

Richt je op de positieve kanten van de veranderingen. Kijk naar wat er wel goed gaat en versterk en communiceer dat. Kijk eerder naar de kansen dan de bedreigingen die voortkomen uit de situatie. Richt je op de uitdaging, zie de toekomst daarin. Dit is op de lange termijn voor alle personeelsleden beter.

 

Wil je meer weten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top