leiderschapstips

Zeven leiderschapstips voor managers

Technologie verandert de manier waarop wij werken. Statisch werk op een werkplek en onder het oog van een supervisor dezelfde dingen blijven doen komt steeds minder voor. Mensen werken vaker op afstand, in multifunctionele teams en worden op nieuwe manieren door technologie ondersteund.

De wereld verandert, mensen werken meer in rollen die tijdelijk van aard zijn en ontwikkelen daar nieuwe vaardigheden in. Werknemers nemen meer verantwoordelijkheid op zich voor de bedrijfsdoelen, worden autonomer en helpen steeds meer om hun organisatie mee te vormen.

Waarschijnlijker dan werknemers die vervangen worden door robots is het, dat sommige managers niet langer nodig zijn. Dat zullen vooral de bazen zijn die op microniveau managen, informatie niet delen, belangrijke beslissingen zonder overleg nemen en altijd naar anderen wijzen als het niet goed gaat.

Hier zijn zeven leiderschapstips voor managers die mee willen blijven gaan met hun beste werknemers.

 

1. Maak geen HiPPO’s

Een HiPPO is een ‘Highest Paid Person’s Opinion’ ofwel ‘goedbetaalde mening van één persoon’. Er zijn organisaties die hierdoor worden gedomineerd. Managers die waarde willen toevoegen, hebben meer aandacht voor de mensen in het veld. Elk plan, hoe goed ook, verandert als het getoetst wordt aan de realiteit. In organisaties waar HiPPO’s de boventoon voeren, zal dat niet snel gebeuren omdat de stem van de werknemer daarin niet goed tot zijn recht komt.

 

2. Zorg voor een gedeelde visie

Iedereen moet begrijpen waar het bedrijf naar toe wil en wat hun rol daarin is. Dat gaat niet alleen om geld – het gaat om een gedeelde missie en zich deel van het team daarin te voelen. Dat gaat om meerwaarde, om betekenis die het bedrijf voor haar klanten, haar werknemers en haar omgeving wil hebben. Dat gaat om doelen die ook zo geformuleerd zijn.

Als mensen in verschillende rollen begrijpen wat de uitkomst is waar ze naartoe werken, dan kunnen ze dit bezitten en verantwoordelijkheid nemen om ertegen te leveren. Natuurlijk moeten ze het ook eens worden over wat er van hen wordt verwacht en hoe ‘gedaan’ eruit ziet. Dan werkt het goed als ze al bij de visie en het opstellen van de doelen ervoor betrokken worden.

 

3. Houd iedereen op de hoogte

Transparant zijn in informatie is cruciaal voor zelfsturing en het betrekken van mensen. Dan zien en begrijpen medewerkers gemakkelijker de waarde van hun bijdrage. Er zijn vandaag de dag genoeg applicaties voorhanden om informatie realtime te kunnen delen. Zorg wel dat de informatie die verzameld en gedeeld wordt, relevant en nuttig is en verzamel niet teveel gegevens.

 

4. Deel beslissingsbevoegdheid

Organisaties waar alle beslissingen worden genomen door de mensen aan de top, worstelen om te groeien. Informatie uit de onderste lagen komt vaak maar moeilijk of niet bij hen terecht. De hoogopgeleide werknemers en de specialisten van vandaag de dag begrijpen de specifieke situaties vaak beter. Niet alleen dat, ze zijn ook de belangrijkste bron van de ideeën en innovaties die waarde voor de klanten genereren.

 

5. Heb geen ‘fout’cultuur

In een ‘fout’cultuur zijn mensen bang om beslissingen te nemen. Want als die tot een fout leidt, wordt gezocht naar ‘de dader’. Effectiever is het om een teamcultuur te hebben waarin fouten maken mag, en de focus ligt op dat wat wel goed gaat. En dat positief en op de toekomst gericht te versterken. Het team kan bijvoorbeeld proberen het besluitvormingsproces te verbeteren. Als je een goed besluitvormingsproces hebt, dan krijg je na verloop van tijd vanzelf meer goed dan fout.

 

6. Zoek naar trends

De meeste managers hebben een reeks belangrijke prestatie-indicatoren of KPI’s die zij bestuderen. Het is echter belangrijk om niet te veel belang te hechten aan alle afzonderlijke gegevens. Zoek en bespreek de trends daarin met je team. Dat stelt je als manager in staat om vooruit te kijken naar waar het naartoe gaat en het bedrijf en je team in de juiste richting te helpen sturen.

 

7. Moedig mensen om zich te ontwikkelen en te groeien

Managers die waarde willen toevoegen, dagen hun team uit. Met goede, ‘to the point’ gerichte doelen die mensen stimuleren om zichzelf, hun vaardigheden en hun talenten te ontwikkelen. On the job, met de juiste ervaring of de juiste training. Ze moeten elk jaar een regel toevoegen aan hun cv en hun energie extern, op hun klant, richten in plaats van op hun baas.

Managers die leiderschapstips zoals deze ter harte nemen, weten dat dit goed is voor zowel het bedrijf als de werknemers. Zij weten dat als zij dit niet doen, hun hooggeschoolde mensen om zich heen zullen gaan kijken en ergens anders naartoe gaan.

 

Dit artikel is een bewerkte vertaling van ‘7 ways leaders can rise to the challenge of today’s employees’ van Mark Robinson, cofounder van Kimble Applications. Als je meer over leiderschapstips zoals deze wilt weten, neem dan contact op of abonneer je op mijn tweewekelijkse Talenttip. Of lees mijn andere artikelen erover voor meer leiderschapstips.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top