gevraagde vaardigheden veranderen

Hoe organisaties en banen veranderen

In hun boek “Leiderschap in de digitale wereld” stellen Ralf Knegtmans en Yva Poelman dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor de digitale wereld. Veel leidinggevenden denken dat het in hun branche nog wel even zal duren. Maar ook in de meest conservatieve branches, zoals in de vastgoedwereld, slaat de digitalisering snel toe.

Met name het tempo waarin het speelveld verandert wordt onderschat. Niemand kan de toekomst daarin exact voorspellen. Dan heb je organisaties, leiderschap en vaardigheden nodig, om zich daar snel op aan te kunnen passen.

 

Organisaties en banen veranderen

Als organisaties digitaliseren, is het logisch om te veronderstellen dat elke baan ook een beetje digitaal wordt. Dat betekent niet dat je hoeft te leren programmeren of coderen, maar wel dat je snapt hoe je de huidige digitale mogelijkheden kunt gebruiken.

Dit bewustzijn is in veel organisaties nog niet aanwezig. Of ze vertrouwen er op de jongere generatie voor. Dit is echter niet genoeg. Het gaat erom dat je als organisatie ziet dat een omwenteling nodig is om de steeds sneller gaande veranderingen aan te kunnen. Hoe verbind je jong en oud en digitaal en menselijk ‘weten’ daarin met elkaar?

Wat ook verandert, is dat traditionele organisaties, met ‘harkjes’ van boven naar beneden, steeds meer ingeruild worden voor projectorganisaties. Teams werken autonomer dan voorheen, over alle grenzen van de organisatie heen, tot aan mensen van buiten toe.

Bedrijven hebben daarvoor een zekere ‘purpose’ nodig, waarvoor werknemers uit bed willen komen. Purpose, die hen aan elkaar verbindt en die voor hen betekenis heeft. Het gaat niet meer alleen om tevredenheid, maar om een gezamenlijke zoektocht om motivaties op elkaar af te stemmen.

 

Leiders veranderen

In vroegere tijden was de leider iemand die wist hoe het zat. Als je het niet wist, ging je gewoon naar de manager en die legde het uit. Die rol is er steeds minder. De manager moet nu zorgen dat de goede mensen bij elkaar zitten en vooral vertrouwen geven.

Voormalig CEO Indra Nooy van PepsiCo vertelde Aan Ralf Knegtmans en Yva Poelman dat zij toen zij als jonge vrouw begon te werken bij Pepsi, de CEO een soort van alwetende leider was. Dat werkt volgens haar al lang niet meer zo: “Nu ben je meer een soort leider van leiders.”

Net zoals in de tijd van de jagers en verzamelaars, aldus de beide auteurs. “De een was verantwoordelijk voor het vinden van bessen, de ander voor iets heel anders. Daar gaan we nu ook weer naar toe. Dat vergt een andere manier van leidinggeven.”

Niet alleen de leider verandert, ook voor de werknemer verandert iets. Zoals Ingrid van Tienen van Ormit het zegt: “In veel traditionele organisaties wacht die werknemer nog af, en kijkt naar boven voor instructies. Verantwoordelijkheid nemen vinden sommige mensen echt nog moeilijk.”

 

Vaardigheden veranderen

Knegtmans geeft aan dat 80% van de bedrijven nog steeds vooral zoekt naar kennis en ervaring. Omdat je echter niet weet hoe de toekomst eruit gaat zien, gaat het niet meer om ‘past performance’, om ervaring uit het verleden, maar om het leer- en aanpassingsvermogen.

Ingrid van Tienen benadrukt dit groeiende belang van kunnen leren en veranderen ook. Het gaat erom mee te kunnen veren met de toenemende complexiteit en onzekerheid van de wereld om je heen en daar steeds op in te spelen met nieuwe oplossingen.

Om dit te kunnen, zijn naast digitale en technische vaardigheden ook de zogenoemde ’21e eeuwse vaardigheden nodig. Zoals proactief denken, zelfstandig problemen oplossen, effectief communiceren en productief samenwerken. De overheid ziet het belang daarvan ook en heeft daarom de subsidieregeling SLIM voor MKB bedrijven in het leven geroepen.

Het gaat niet om ‘het technisch inhoudelijke stuk’, zoals Van Tienen het noemt. “Dat is vaak niet de crux. Het gaat er veel meer om dat we proberen koudwatervrees te overwinnen, en dat je leert snappen wat de nieuwe tijd van je vraagt.”

Deze dingen leer je niet in een traditioneel klaslokaal. Dat staat te ver van de dagelijkse praktijk af. Het gaat om nieuwe inzichten toepassen, nieuwe ervaringen opdoen en direct ervaren wat het effect is van nieuw gedrag.

 

Wil je meer weten?

  • Vraag onze Quick Scan aan als je wilt weten wat de subsidieregeling SLIM voor je bedrijf kan betekenen.
  • Lees artikelen zoals deze, om er alvast een idee over te krijgen.
  • Je kunt je aanmelden voor de tweewekelijkse Talenttip. Dan ontvang je ook het Ebook ‘Werken met talent’ gratis.
  • Als je andere vragen hebt, neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top