op weg naar nieuwe loopbaanpaden

Op weg naar nieuwe loopbaanpaden

Ken je het Peter Principle? Dat gaat over doorgroeien naar een hogere of beter betaalde functie die je eigenlijk niet aankunt of leuk vindt. Daar hebben niet alleen de mensen die dit overkomt last van, maar bedrijven ook. Het wordt tijd om na te denken over andere loopbaanpaden. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor.

 

De valkuilen van gangbare loopbaanpaden

Als mensen financiële of carrièregroei willen, moeten ze vaak opschuiven naar een hogere of beter betaalde functie in de organisatie. Of specialist en ‘spil’ in de organisatie worden, waar niemand omheen kan.

Dan kunnen situaties ontstaan zoals dat:

 • We in een functie terechtkomen die we niet leuk vinden of waar we niet goed in zijn.
 • We te maken krijgen met managers die niet goed zijn en ons minder betrokken gaan voelen.
 • Anderen last van ons krijgen, omdat we een baan gekregen hebben die niet goed bij ons past.
 • We werk naar ons toe (blijven) trekken, dat ook door anderen kan worden gedaan.
 • Dat mensen bij het bedrijf weggaan, omdat zij geen kansen om te groeien krijgen.

 

Deze valkuilen zijn om meerdere redenen lastig

De valkuilen van traditionele loopbaanpaden kunnen om meerdere redenen lastig zijn.

Voor mensen kan het betekenen dat ze vast komen te zitten in hun loopbaan, minder gelukkig worden in hun werk en grotere kansen krijgen om ziek te worden of burnout te krijgen. Hun fysieke en sociale welbevinden lijdt er met andere woorden onder.

Voor bedrijven kunnen ze lastig zijn omdat:

 • Zij het potentieel en de talenten van hun medewerkers zo te weinig benutten.
 • Ze tot hoger verloop en ziekteverzuim kunnen leiden.
 • Ze tot minder betrokkenheid en productiviteit van het personeel kunnen leiden.
 • Als ‘spillen’ zoals specialisten of managers waar alles om draait, om de een of de andere reden wegvallen, een belangrijke basis onder het werk en het bedrijf wegvalt.

Het bevorderen van de verkeerde mensen is dus niet goed voor bedrijven en mensen. En ‘spillen’ waar alles omheen draait in het werk zijn dat eigenlijk ook niet.

Kansen voor groei zijn echter wel goed voor bedrijven en mensen. En twee belangrijke redenen voor mensen om hun bedrijf te verlaten, zijn gebrek aan carrièregroei en gebrek aan kansen om te doen waar ze goed in zijn.

Laten we derhalve kijken of we loopbaanpaden aan kunnen bieden, waarin we mensen laten groeien op basis van waar ze goed in zijn.

 

Hoe doe je dat?

Mensen laten groeien in waar ze goed in zijn. Hoe doe je dat?

Als eerste door te ontdekken waar hun groeipotentieel zit. Vaak zit dat in een combinatie van dingen waar hun passie naar uitgaat, die hen energie geven en die hen gemakkelijk afgaan. Daar kun je achter komen:

 • Door hen te vragen om hun werkzaamheden eens daarop gericht bij te houden en er een gesprek met elkaar over te voeren.
 • Hen in combinatie daarmee een persoonlijk ontwikkeladvies met een talententest en 360° feedback aan te bieden, zoals wij dat met TalentAt.Work doen.

Vervolgens bied je mensen werk aan dat hen uitdaagt en bij deze groeipotentie aansluit. Dat kan:

 • Via jobcraften.
 • Door te gaan werken met rollen.

 

Bied job craften aan

Bij jobcraften wordt werk op de maat van de individuele werknemer gemaakt. Vaak gebeurt dat op teamniveau of tussen werknemers onderling, en worden taken op basis van ieders (groei)wensen onderling met elkaar verdeeld. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over hoe, waar en wanneer iedereen het werk doet. Zolang de beoogde resultaten maar worden waargemaakt.

Als job craften regelmatig plaats vindt en geen statisch gebeuren wordt, kan het een prima manier zijn om mensen werk aan te blijven bieden dat bij hun persoonlijke (groei)wensen aansluit. En zij niet in hun functie ‘vast’ hoeven blijven te zitten, maar ook delen van bv. het werk van de manager of van de expert kunnen (leren) doen. Of ‘nieuw’ werk op kunnen pakken dat op het team afkomt.

En voor nieuwe werknemers geldt dat zij zo gemakkelijker op basis van hun kwaliteiten en talenten kunnen worden ingepast en dat het minder hard nodig is dat zij op alle punten aan het functieprofiel voldoen. Dat biedt kansen voor andere loopbaanpaden.

 

Bied werken met rollen aan

Traditionele organisaties organiseren zich vaak in afdelingen en functies. Deze staan vaak voor lange tijd vast en komen daardoor ver van wat in de dagelijkse praktijk handig is af te staan. 

Organisaties die zich organiseren in rollen pakken dit anders aan. Zij kijken welk werk er ligt, welk doel het dient, en bundelen het in logisch samenhangende teams en rollen. De samenstelling en de invulling daarvan liggen niet vast, maar kunnen afhankelijk van wat nodig is veranderen.

Je kunt zelf invulling geven aan een rol, zolang maar voor iedereen duidelijk is wie wat doet en wat dat oplevert.

Een handige manier – vanuit Holacracy – om een rol te beschrijven is:

 • Wat het doel van de rol is
 • Over welke domeinen de rol gaat, zoals bv. een training, de website, het 3D archief. Over de invulling van het domein van de rol kunnen alleen mensen beslissen die de rol daadwerkelijk invullen.
 • De verantwoordelijkheden van de rol, ofwel de taken van de rol.

 

rolbeschrijving holacracy

 

Voordelen van het werken met rollen

Werken met rollen levert een nieuwe kijk op organiseren op, die veel voordelen met zich meebrengt:

 • Medewerkers hebben vaak meerdere rollen in plaats van één functie, omdat een rol als regel een kleiner takenpakket omvat dan een traditionele functie. Dat maakt het gemakkelijker om rollen toe te wijzen op basis van ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten.
 • Je zit niet aan een rol vast. Als je erop uitgekeken bent, kun je hem overdragen en je op iets nieuws richten. Zo blijf je groeien.
 • Rollen ontstaan bottom-up, vanuit wat de praktijk nodig heeft. Teams houden bij welke werkzaamheden er zijn, en die worden vervolgens geclusterd in logische rollen die waarde hebben voor de organisatie.
 • Mensen kunnen zelf rollen vastleggen en kiezen, wat het zelforganiserend vermogen van medewerkers stimuleert,
 • Werken met rollen maakt je als organisatie wendbaarder, omdat ze anders dan functies geregeld tegen het licht worden gehouden. De omgeving verandert immers, en rollen ook. Ze ontwikkelen zich door, er ontstaan nieuwe rollen en rollen houden op te bestaan.
 • Als je met rollen werkt, kun je de prestaties op een specifieke rol regelmatig evalueren. Zo kun je bv. eens per zes weken of per kwartaal afspreken. Ook is het wellicht minder vervelend om beoordeeld te worden. Je kunt immers rollen kiezen die je aanspreken, met de kans dat je vrij goed bent in wat je doet.

 

Perspectieven voor nieuwe loopbaanpaden

Job craften en werken met rollen bieden perspectieven voor loopbaanpaden aan, waarin mensen ook op andere manieren door kunnen groeien in bedrijven dan alleen naar een hogere functie.

Afhankelijk van hoe het georganiseerd wordt kan het:

 • Betrokkenheid en zelforganisatie van medewerkers vergroten.
 • Ziekteverzuim en verloop van medewerkers terugbrengen.
 • De afhankelijkheid van bedrijven van mensen op sleutelposities in de organisatie verkleinen.

 

Hoe start je hiermee?

Wil jij hiermee starten? Wij helpen je er graag mee. Een mogelijke aanpak kan zijn:

 1. Ieder teamlid schrijft twee weken op wat zij of hij doet.
 2. Ieder teamlid kijkt dan wat de meest voorkomende taken zijn.
 3. Ga bij elkaar zitten en deel je meest voorkomende taken met elkaar.
 4. Kijk of en hoe je taken wilt clusteren. Bij werken met rollen zijn dit de rollen.
 5. Bij job craften: kijk hoe je taken(clusters) en de invulling daarvan op basis van ieders voorkeur wilt verdelen.
 6. Bij werken met rollen: bedenk per rol een doel en domeinen en kies en wijs de rollen toe aan elkaar.

 

Wil je hier over doorpraten?

 • Speelt dit bij jouw bedrijf of team en wil je er over doorpraten? Neem dan contact op.
 • Als je meer van deze artikelen wilt ontvangen, schrijf je in voor de Talenttip. Dan ontvang je het Ebook ‘Werken met Talent’ meteen gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven