thuiswerkers

Hoe houd je thuiswerkers betrokken?

Thuiswerkers zijn met het Coronavirus aan een ware opmars bezig. De reden ervoor is minder leuk, maar medewerkers krijgen nu wel de kans om zich de werkwijzen ervan eigen te maken en de voordelen ervan te gaan zien. De kans bestaat daardoor dat mensen in de toekomst vaker thuis zullen willen werken.

Het is goed om daar als bedrijf nu al bij stil te staan

Werken op afstand levert vaak productiviteitswinst en kostenbesparingen op. Leidinggevenden vragen zich echter ook af of de betrokkenheid en de productiviteit van medewerkers bij langere perioden van thuiswerk niet af zullen nemen. Een deel van de vrees is dat thuiswerkers zich eenzaam en alleen kunnen voelen, en zich uiteindelijk minder betrokken gaan voelen.

Natuurlijk kan daar sprake van zijn, maar er kan wat aan gedaan worden. En als je slim bent, doe je dat ook. Daarvoor moet je wel weten wat het verschil is tussen eenzaam of alleen zijn.

 

Eenzaam of alleen

Als je een gebrek aan verbinding met anderen voelt, kun je je eenzaam voelen. Dat staat los van of je thuis of op je werk bent. Mensen kunnen zich op het werk ook eenzaam voelen. Bij een bedrijf dat met een open kantoortuin startte, trokken mensen zich bijvoorbeeld juist sociaal terug om in plaats daarvan te gaan E-mailen en chatten.

Als je alleen voelt, houdt dat verband met toegang – of het gebrek daaraan. Dan krijg je niet de informatie of de materialen die je nodig hebt of kan het zijn dat je prestaties of ontwikkeling niet gezien worden. Dan voel je je afgesloten van het bedrijf. Daar zich niks emotioneels aan, zoals bij eenzaamheid. Dat is louter iets technisch.

 

Praat daarover

Hoewel eenzaam zijn en alleen zijn elkaar kunnen versterken, zijn het verschillende dingen die elk een eigen aanpak nodig hebben. Daarvoor je als werkgever wel weten wat er speelt. Praat daar dus over. Ben bereikbaar voor je thuiswerkers. Weet waar ze mee bezig zijn. Vraag hoe het met ze gaat, of ze zich veilig voelen, of ze mensen om zich heen missen, of ze genoeg ondersteuning krijgen vanuit het bedrijf. Betrek ze, sta stil bij hun ontwikkeling en gebruik tips zoals deze.

 

Als medewerkers zich eenzaam voelen

Als een medewerker zich eenzaam voelt, is het een verspilling van de tijd om haar of hem in een sociaal wezen te veranderen. Dan is het beter om laagdrempelig het pad te banen voor hem om contact met anderen aan te gaan, zoals hem bij collega’s te introduceren, een praatje vooraf te maken voor het begin van (online) meetings, of hem met anderen te verbinden voor projecten.

Als iemand extravert is, hoef je hem alleen maar te helpen bij het openen van zijn ‘virtuele’ kantoordeur voor anderen. Zoals met online groepschats, waarin teams voortdurend met elkaar in contact kunnen staan. Tools zoals bv. Slack bieden daar goede mogelijkheden voor. Je kunt ook online discussies organiseren rondom een bepaald onderwerp. Of tips en middelen geven om hun werk thuis goed te kunnen organiseren.

Wat je in ieder geval wel al kunt doen, is eenzame werknemers om hun mening vragen. Alleen al bv. over het thuiswerken. Dat kan waardevolle inzichten voor je organisatie opleveren en vergroot hun betrokkenheid enorm.

 

Als medewerkers zich alleen voelen

Medewerkers die zich alleen voelen, hebben een andere aanpak nodig. Er zijn mensen die alleen werken prettig vinden en zo productiever zijn.

IBM heeft dit in 2017 op een harde manier geleerd, toen zij hun telewerkers weer naar kantoor haalden om samenwerking en innovatie te stimuleren. Dat leidde tot het vertrek van veel medewerkers die graag op afstand werkten. En anderen die wel terug kwamen, zonderden zich opzettelijk af.

Dus om mensen die graag thuis of ergens anders werken zo maar weer naar kantoor te halen, is geen goede optie.

Dat betekent niet dat deze medewerkers zich niet betrokken willen voelen, en zich niet gehoord of gezien willen voelen. Zorg er daarom voor:

  • Dat je hun talenten en kwaliteiten en de ontwikkeling die ze daarin doormaken in beeld houdt, voor als projecten e.d. worden gepland.
  • Dat ze duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze de materialen en apparatuur hebben die ze daarvoor nodig hebben. Geef daar topprioriteit aan.
  • Dat ze ook een reden om af en toe op kantoor te komen, dat ze daar de waarde van inzien. Zoals met vergaderingen of bijeenkomsten waar ze belang bij hebben of iets met elkaar te vieren hebben.

 

Is dit (te)veel werk?

Ja, het kan tijd kosten om op de hoogte te blijven van het emotionele en fysieke welbevinden van thuiswerkers. Maar als je dit goed doet, levert het betrokken en productieve werknemers op veranderen informele en vriendelijke gesprekken in innovatieve discussies die het team en je bedrijf verder helpen. Meer nog wellicht, dan wanneer je het (thuiswerk) niet zou doen.

 

Tijd om deze kans te pakken?

Ik hoor het je denken: ‘Ik heb wel wat anders te doen, met deze coronacrisis.’  In het Chinees betekent het woord crisis echter ook een kans. En die kans ligt er, nu we massaal thuis moeten werken, om te kijken welke voordelen dit voor jou en je werknemers kan hebben. 

 

Pak jij hem op?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven