covid

Hoe nu verder?

De grootste veranderingen in het thuiswerken en online vergaderen zijn nu wel doorgevoerd. Facilitaire en operationele zaken managen, alles wat direct nodig is. Ook voor degenen die niet thuis kunnen werken, zijn er maatregelen getroffen. Dat loopt, in de meeste bedrijven althans. De grote klap komt echter nog.

De grote klap komt nog

De grote klap komt nog. Niet alleen ons dagelijkse leven lijdt onder het coronavirus. Onze mate van geluk holt ook achteruit en ons vertrouwen in de economie is nog nooit zo sterk gedaald als nu. Velen maken zich zorgen: over hun gezondheid, over hun financiële situatie en over het behoud van hun werk. En niemand weet nog hoe lang het duurt.

 

Hoe nu verder?

Hoe zorg je er in een onzekere tijd voor dat iedereen zijn werk goed kan blijven doen? Wat kun je doen om werknemers betrokken te houden? Welk perspectief kun je bieden?

 

Houd rekening met elkaar

In de eerste tips over leidinggeven op afstand werd benadrukt dat je vaak moet vragen hoe het gaat. Dat blijft nog steeds belangrijk. Communiceer duidelijk, zorg dat je agenda open staat en houd  begrip voor elkaars situatie. en blijf checken of je boodschap overkomt en het werk gebeurt. Blijf  tijd maken daarvoor.

Alles wat je nu voor werknemers doet, zoals bijzonder verlof en ruimte voor kinderen of zieke ouders, levert enorme betrokkenheid op en zorgt voor minder opgebrande mensen straks.

Je mag als werkgever natuurlijk ook dingen vragen. Doe dat wel samen. Zoals dit installatiebedrijf, met een afspraak over de vakantiedagen in april en mei. Maar biedt ook ruimte om bv. flexibeler met werktijden om te gaan.

 

Wees helder over verwachtingen

TNO stelt elke dag vragen aan Nederlanders over hoe de crisis hun werkende leven beïnvloedt. Er blijkt een duidelijke scheidslijn te bestaan tussen mensen die helder voor ogen hebben wat er verwacht wordt en mensen die verloren ronddobberen. Als men niet weet wat er verwacht wordt,  dan brengt dat onzekerheid en stress mee.

Houd met de huidige situatie rekening bij het stellen van de doelen, vraag niet het onderste uit de kan. Pols ook regelmatig of het lukt. Zorg dat je mensen uitdaagt, maar niet teveel van hen vraagt. Geef ze voldoende ruimte om het werk zelf in te richten, en ondersteun ze daarin.

 

De keuzes van nu zijn bepalend

De keuzes van nu zijn bepalend voor de betrokkenheid en loyaliteit na de crisis. Als je mensen nu meer ruimte geeft en laat zien dat je het met zijn allen doet, heb je straks gelukkiger medewerkers.

Zet ook duidelijke richtlijnen uit over waar je naartoe wilt gaan. Zoals over thuiswerken, over snijden in personeelskosten. En bespreek samen hoe je die richtlijnen in wilt vullen. Ook dat zorgt voor verbinding.

Blijf daarnaast facilitair medewerker. Het betekent heel veel voor medewerkers als je de dingen voor ze kan regelen. Zorg voor de goede materialen en hulpmiddelen, blijf kijken wat medewerkers daarin nodig hebben. Dat laat zien dat je er voor hen bent.

 

Coachende leiders hebben een voorsprong

Om in deze crisis zo goed mogelijk leiding te geven, zijn empathische leiders nodig. De leider als coach heeft daarom een streepje voor op collega’s die vooral op inhoud gekozen zijn. Want dat zegt niets over hoe goed je mensen kan ondersteunen. Maar je kunt wel eerlijk zijn in je eigen beperking daarin en doorverwijzen naar anderen die misschien beter kunnen helpen. En je waardering uitspreken voor het werk dat gedaan is. Dat werk is natuurlijk belangrijk, maar je personeel ook.

 

Bied duidelijkheid

Veel dingen waar mensen onzeker of zijn, kun je wegnemen door goede voorlichting te geven. Door goed te communiceren. Als jij ook niet weet hoe het bedrijf er volgende maand bijstaat, vertel dat dan. Zeg niet dat ‘het wel goed komt’. Als iemand niet weet of hij volgende maand nog werk heeft, zijn dit soort dooddoeners niet gepast. Vertel liever wat de organisatie eraan doet.

 

Sorteer voor op het nieuwe normaal

Wat leert de crisis ons over ons werkende leven? Dat veel mensen blij zijn met de rust die zij nu ervaren. Dat we ons werkende leven ook anders in kunnen richten. Waarin thuiswerk en online vergaderen – ook met klanten – een belangrijke rol spelen. Steeds meer mensen zien daar nu de voordelen van in en managers hebben ook meer ervaring met leidinggeven op afstand.

Omdat het coronavirus nog wel even aan zal houden, doe je er goed aan om actief met elkaar in gesprek te gaan over thuiswerken en zaken zoals flexibele werktijden in de toekomst.

Een tweede les is, dat fabrikanten die in het verleden hebben geïnvesteerd in robots, beter in staat zijn om de productie voort te zetten gedurende de crisis. Vooral omdat zij minder afhankelijk zijn van mensen. Vooral China, waarin fors geïnvesteerd is in robots, heeft daar al van geprofiteerd.

Een derde les is wellicht ook het besef dat we ons wel erg afhankelijk hebben gemaakt van landen zoals China. En dat het geen kwaad kan om dat deels ook weer terug te draaien.

De pandemie maakt in dat opzicht problemen en risico’s, maar ook kansen zichtbaar. Kansen waarbij je, als je het goed doet, je werknemers betrekt.  ‘Never waste a good crisis’, zoals ze zeggen.

 

Wij helpen werkgevers

Kom met ons in gesprek over de vragen en gesprekken die nodig zijn om erachter te komen wat hierin al goed gaat en wat beter kan. En om tot het leiderschap te komen dat nu en in de toekomst nodig is. Wij helpen en denken daar graag in mee.

Onze thuiswerkscan stellen we in ieder geval al gratis beschikbaar. Je kunt hem naar je medewerkers doorsturen of bij ons aanvragen om hem zelf af te nemen. Neem contact op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven