Open post
personeelsverloop

Personeelsverloop en managers

Het behouden van goede werknemers is belangrijker dan ooit. Steeds meer werknemers blijken namelijk liever vandaag dan morgen een nieuwe werkgever te willen hebben. Dat is in de HR Benchmark van RAET te lezen. Managers hebben daar een grote invloed op. Vaak weten ze dat echter niet. En dat is zonde. 

 

Wat kunnen managers doen om personeelsverloop te voorkomen?

Om personeelsverloop te voorkomen, kunnen managers een aantal stappen zetten, die hieronder worden uitgewerkt. Deze stappen zijn:

 1. Vaker in gesprek gaan met medewerkers.
 2. Medewerkers coachen om beter te worden in het werk.
 3. Op andere factoren letten die tot verloop kunnen leiden.

Vaker in gesprek gaan kan personeelsverloop voorkomen

Hoe vaker medewerkers feedback krijgen van hun managers, hoe beter dat voor hun betrokkenheid en motivatie is. Algemeen genomen ervaren medewerkers echter niet dat ze dit ook van hun manager krijgen. En omdat managers dit niet doen, zullen zij bij de laatsten zijn die horen dat een medewerker eraan denkt om te vertrekken. Terwijl 60% van de medewerkers volgens Gallup er in de maanden voor hun vertrek met anderen over praat. Ze doen dat echter eerder met collega’s en familie of vrienden, dan met hun manager.

Alleen al daarom is het goed om als manager vaker het gesprek met de medewerker aan te gaan.

 

Personeelsverloop kan ook worden voorkomen door te coachen op beter worden

Medewerkers coachen om beter te worden in het werk, draagt ook bij aan het voorkomen van personeelsverloop. Gallup adviseert om medewerkers regelmatig – het liefst een keer per week – te coachen op vragen zoals:

 • Hoe kan ik mijn workload aan? Is die niet groot?
 • Wat wordt eigenlijk precies van mij verwacht?
 • De gestelde deadlines, zijn die wel redelijk?
 • Hoe vaak per dag doe ik de dingen die ik goed doe?
 • Zijn de criteria die gesteld worden haalbaar voor mij? Hoeveel invloed heb ik daarop?

Managers die hun medewerkers hierin ondersteunen, helpen hen om creatief te worden in het vinden van oplossingen hiervoor. En medewerkers die deze steun ervaren, zijn veel minder bevattelijk voor ziekte of burnout.

 

Aandacht houden voor andere zaken die personeelsverloop kunnen voorkomen

Als het gaat om zaken die de mentale of fysieke belastbaarheid beïnvloeden, hebben werknemers belang bij een manager die bereid blijft om te luisteren. Medewerkers kunnen daar behoeften in hebben waaraan eerst voldaan moet worden, willen zij gemotiveerd blijven om het werk te blijven doen.

Ga regelmatig na of medewerkers het gevoel hebben dat:

 • Het werk voor hen uitdagend en betekenisvol blijft.
 • Zij zich in het team op hun plaats voelen.
 • Zij eerlijk behandeld worden.
 • Hun mening en behoeften serieus genomen worden.
 • Zij genoeg mogelijkheden hebben om zich te kunnen ontwikkelen in het werk.

Frustraties over de vooruitgang in de carrière bij de werkgever is een van de belangrijkste redenen waarom werknemers weggaan. Managers hebben daar meer invloed op dan zij wellicht denken.

 

Wat zijn jouw ervaringen met het voorkomen van personeelsverloop? 

Je kunt je antwoord hieronder kwijt. Ook als je niet weet hoe je aan moet pakken.

 

Wil je meer weten?

 • Lees dan mijn artikelenreeks over persoonlijke ontwikkeling. Daarin vind je meer informatie over de gesprekken die nodig zijn, en waarom.
 • Je kunt ook contact opnemen of je inschrijven voor de tweewekelijkse Talenttip. Dan ontvang je ook het gratis Ebook ‘Werken met Talent’.
Open post
gesprekscyclus in persoonlijjke ontwikkeling

Effectieve persoonlijke ontwikkeling (4)

Effectieve persoonlijke ontwikkeling heeft bepaalde managers en gesprekken nodig

De jaarlijkse beoordelingscyclus heeft zijn langste tijd gehad. Effectieve persoonlijke ontwikkeling is gebaat bij het stellen van goede verwachtingen en doorlopend coachen, en bij verantwoordelijkheid voor de doelen die gesteld worden. Ook is effectieve persoonlijke ontwikkeling gebaat bij coachen op sterke punten en op betrokkenheid van medewerkers. 

In dit artikel gaan we in op de managers en de gesprekscyclus die voor effectieve persoonlijke ontwikkeling nodig zijn.

Lees verder “Effectieve persoonlijke ontwikkeling (4)”

Open post

Vijf gebreken van de beoordelingscyclus

De jaarlijkse beoordelingscyclus heeft zijn langste tijd gehad.

Bedrijven zoals Google, Netflix, Rabobank en Accenture hebben het nieuws gehaald met nieuwe manieren van beoordelen.

De huidige jaarlijkse beoordelingsgesprekken kosten veel geld en leveren vooral frustratie op aldus Kilian Wawoe.

Voordat je aan je beoordelingscyclus gaat sleutelen, is het echter belangrijk om te begrijpen welke specifieke elementen van je huidige beoordelingscyclus niet werken.

Lees verder “Vijf gebreken van de beoordelingscyclus”

Open post
goede exit-strategie

Wil jij ook een goede exit-strategie?

Heb jij een exit-strategie? 

Als een goede medewerker vertrekt, doet dat vaak pijn. Het kost je als bedrijf geld: aan werving & selectie, in expertise die je kwijt raakt en mogelijk ook aan klanten.

Er kan een gevoel ontstaan van: ‘Wie is de volgende? Dadelijk vertrekken anderen naar dezelfde concurrent.’ En soms vraag je je af hoe de toekomst er uitziet zonder deze goede werknemer. Je ziet dan alleen goed talent dat wegvalt in plaats van het potentieel van het team dat overblijft.

Lees verder “Wil jij ook een goede exit-strategie?”

Open post
milllennials

Millennials zijn goed voor bedrijven

Millennials en oudere werknemers verschillen minder van elkaar dan we vaak denken. Maar waarin ze anders zijn, zijn ze heel anders dan oudere werknemers. Deze verschillen gaan, nu millennials ouder worden, het bedrijfsleven veranderen.

Is dat goed? Volgens Gallup wel. Zij hebben het uitgezocht en komen tot de conclusie dat wat millennials willen goed is voor bedrijven.

Lees verder “Millennials zijn goed voor bedrijven”

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top