Open post
milllennials

Millennials zijn goed voor bedrijven

Millennials en oudere werknemers verschillen minder van elkaar dan we vaak denken. Maar waarin ze anders zijn, zijn ze heel anders dan oudere werknemers. Deze verschillen gaan, nu millennials ouder worden, het bedrijfsleven veranderen.

Is dat goed? Volgens Gallup wel. Zij hebben het uitgezocht en komen tot de conclusie dat wat millennials willen goed is voor bedrijven.

Lees verder “Millennials zijn goed voor bedrijven”

Open post
Innoveren

Vijf tips om te innoveren als ondernemer

Wie momenteel ‘business as usual’ denkt nu het goed gaat, komt binnen een paar jaar van een koude kermis thuis. De tijden zijn veranderd. Innoveren als ondernemer blijft nodig om de concurrentie voor te blijven en aan de veranderende en steeds specifiekere vraag in de markt te voldoen.

Een van de vragen die werkgevers dan vaak stellen is: ‘Hoe kunnen we meer ondernemende en innovatieve mensen vinden?’

Lees verder “Vijf tips om te innoveren als ondernemer”

Open post

Procesverbetering met de mens centraal

Procesverbetering wordt vaak vereenzelvigd met methoden zoals Lean, TPM, Six Sigma, World Class Manufactoring, 5S en 6S. Deze methoden vormen de main stream in de procesverbetering. 

Over Appreciative Inquiry als methode om processen te verbeteren hoor je niet vaak. Dit terwijl deze methode veel potentie heeft en een goed vliegwiel biedt om duurzaam te veranderen.
Lees verder “Procesverbetering met de mens centraal”

Open post
het en en van talentontwikkeling

Het En En van Talentontwikkeling

Steeds meer organisaties hebben een dynamische omgeving waarin snel, flexibel en innovatief omgaan met verandering belangrijk is.

Dat vraagt om innovatieve manieren van organiseren van werk en inzetten van kwaliteiten van medewerkers.

Traditioneel denkende organisaties en managers zijn daar minder goed in. Zij maken te weinig gebruik maken van de talenten van mensen. Wendbare organisaties gaan verder.

Lees verder “Het En En van Talentontwikkeling”

Open post
agile talentontwikkeling

Agile talentontwikkeling

Het werk van vandaag de dag verandert snel en wordt steeds meer op projecten gebaseerd. 

Werknemers veranderen ook. Zij willen betekenis hebben, weten waarvoor zij werken en voelen zich aangetrokken door interessante problemen en zinvol werk – niet alleen een functie. 

Om flexibeler te zijn in een op projecten gebaseerde werkomgeving, nemen teams meer beslissingen zonder goedkeuring van bovenaf. Steeds meer verwachten bedrijven dat werknemers ‘hun eigen baas’ zijn en dat doen wat vroeger ‘management’ werd genoemd. 

Lees verder “Agile talentontwikkeling”

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top