Open post
gesprekscyclus in persoonlijjke ontwikkeling

Effectieve persoonlijke ontwikkeling (4)

Effectieve persoonlijke ontwikkeling heeft bepaalde managers en gesprekken nodig

De jaarlijkse beoordelingscyclus heeft zijn langste tijd gehad. Effectieve persoonlijke ontwikkeling is gebaat bij het stellen van goede verwachtingen en doorlopend coachen, en bij verantwoordelijkheid voor de doelen die gesteld worden. Ook is effectieve persoonlijke ontwikkeling gebaat bij coachen op sterke punten en op betrokkenheid van medewerkers. 

In dit artikel gaan we in op de managers en de gesprekscyclus die voor effectieve persoonlijke ontwikkeling nodig zijn.

Lees verder “Effectieve persoonlijke ontwikkeling (4)”

Open post

Vijf gebreken van de beoordelingscyclus

De jaarlijkse beoordelingscyclus heeft zijn langste tijd gehad.

Bedrijven zoals Google, Netflix, Rabobank en Accenture hebben het nieuws gehaald met nieuwe manieren van beoordelen.

De huidige jaarlijkse beoordelingsgesprekken kosten veel geld en leveren vooral frustratie op aldus Kilian Wawoe.

Voordat je aan je beoordelingscyclus gaat sleutelen, is het echter belangrijk om te begrijpen welke specifieke elementen van je huidige beoordelingscyclus niet werken.

Lees verder “Vijf gebreken van de beoordelingscyclus”

Open post

Procesverbetering met de mens centraal

Procesverbetering wordt vaak vereenzelvigd met methoden zoals Lean, TPM, Six Sigma, World Class Manufactoring, 5S en 6S. Deze methoden vormen de main stream in de procesverbetering. 

Over Appreciative Inquiry als methode om processen te verbeteren hoor je niet vaak. Dit terwijl deze methode veel potentie heeft en een goed vliegwiel biedt om duurzaam te veranderen.
Lees verder “Procesverbetering met de mens centraal”

Open post
talent zien

Hoe kun je het talent in je medewerkers leren zien?

Veel mensen weten niet wat hun eigenlijke talenten zijn. Zij kunnen experts zijn in hun vak, maar als je hen vraagt om hun talenten te beschrijven staan ze met de mond vol tanden. Als je hen vraagt: “Waar ben je werkelijk goed in? En ken je je beperkingen?” staren ze je met glazige ogen aan. 

Als iemand zelf niet goed weet wat zijn of haar talenten zijn, hoe kun je daar dan achter komen? Zodat je de goede mensen aanneemt en mensen op de juiste plek krijgt?

Lees verder “Hoe kun je het talent in je medewerkers leren zien?”

Open post
het en en van talentontwikkeling

Het En En van Talentontwikkeling

Steeds meer organisaties hebben een dynamische omgeving waarin snel, flexibel en innovatief omgaan met verandering belangrijk is.

Dat vraagt om innovatieve manieren van organiseren van werk en inzetten van kwaliteiten van medewerkers.

Traditioneel denkende organisaties en managers zijn daar minder goed in. Zij maken te weinig gebruik maken van de talenten van mensen. Wendbare organisaties gaan verder.

Lees verder “Het En En van Talentontwikkeling”

Open post
agile talentontwikkeling

Agile talentontwikkeling

Het werk van vandaag de dag verandert snel en wordt steeds meer op projecten gebaseerd. 

Werknemers veranderen ook. Zij willen betekenis hebben, weten waarvoor zij werken en voelen zich aangetrokken door interessante problemen en zinvol werk – niet alleen een functie. 

Om flexibeler te zijn in een op projecten gebaseerde werkomgeving, nemen teams meer beslissingen zonder goedkeuring van bovenaf. Steeds meer verwachten bedrijven dat werknemers ‘hun eigen baas’ zijn en dat doen wat vroeger ‘management’ werd genoemd. 

Lees verder “Agile talentontwikkeling”

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top