Open post
effectieve persoonlijke ontwikkeling

Effectieve persoonlijke ontwikkeling (1)

In traditionele functioneringsgesprekken ontvangen werknemers vaak niet wat ze van hun manager verwachten. De jaarlijkse beoordelingscyclus heeft wat dat betreft zijn langste tijd gehad.

De huidige generatie werknemers wil graag dat hun manager hen helpt bij hun doelen en het prioriteren van hun acties. Zij willen niet wachten op alleen het jaarlijkse gesprek daarvoor. Hun behoefte is die van een manager die weet waar ze aan werken en die hen coacht om dat goed te doen.

En hoewel werknemers in verschillende rollen en levensfasen daar ieder andere prioriteiten in hebben, heeft Gallup onderzocht dat deze behoefte aan persoonlijke groei universeel is.

Lees verder “Effectieve persoonlijke ontwikkeling (1)”

Open post

Vijf gebreken van de beoordelingscyclus

De jaarlijkse beoordelingscyclus heeft zijn langste tijd gehad.

Bedrijven zoals Google, Netflix, Rabobank en Accenture hebben het nieuws gehaald met nieuwe manieren van beoordelen.

De huidige jaarlijkse beoordelingsgesprekken kosten veel geld en leveren vooral frustratie op aldus Kilian Wawoe.

Voordat je echter aan je beoordelingscyclus gaat sleutelen, is het echter belangrijk om te begrijpen welke specifieke elementen van je huidige beoordelingscyclus niet werken.

Lees verder “Vijf gebreken van de beoordelingscyclus”

Open post

Procesverbetering met de mens centraal

Procesverbetering wordt vaak vereenzelvigd met methoden zoals Lean, TPM, Six Sigma, World Class Manufactoring, 5S en 6S. Deze methoden vormen de main stream in de procesverbetering. 

Over Appreciative Inquiry als methode om processen te verbeteren hoor je niet vaak. Dit terwijl deze methode veel potentie heeft en een goed vliegwiel biedt om duurzaam te veranderen.
Lees verder “Procesverbetering met de mens centraal”

Open post
talent zien

Hoe kun je het talent in je medewerkers leren zien?

Veel mensen weten niet wat hun eigenlijke talenten zijn. Zij kunnen experts zijn in hun vak, maar als je hen vraagt om hun talenten te beschrijven staan ze met de mond vol tanden. Als je hen vraagt: “Waar ben je werkelijk goed in? En ken je je beperkingen?” staren ze je met glazige ogen aan. 

Als iemand zelf niet goed weet wat zijn of haar talenten zijn, hoe kun je daar dan achter komen? Zodat je de goede mensen aanneemt en mensen op de juiste plek krijgt?

Lees verder “Hoe kun je het talent in je medewerkers leren zien?”

Open post
het en en van talentontwikkeling

Het En En van Talentontwikkeling

Steeds meer organisaties hebben een dynamische omgeving waarin snel, flexibel en innovatief omgaan met verandering belangrijk is.

Dat vraagt om innovatieve manieren van organiseren van werk en inzetten van kwaliteiten van medewerkers.

Traditioneel denkende organisaties en managers zijn daar minder goed in. Zij maken te weinig gebruik maken van de talenten van mensen. Wendbare organisaties gaan verder.

Lees verder “Het En En van Talentontwikkeling”

Open post
agile talentontwikkeling

Agile talentontwikkeling

Het werk van vandaag de dag verandert snel en wordt steeds meer op projecten gebaseerd. 

Werknemers veranderen ook. Zij willen betekenis hebben, weten waarvoor zij werken en voelen zich aangetrokken door interessante problemen en zinvol werk – niet alleen een functie. 

Om flexibeler te zijn in een op projecten gebaseerde werkomgeving, nemen teams meer beslissingen zonder goedkeuring van bovenaf. Steeds meer verwachten bedrijven dat werknemers ‘hun eigen baas’ zijn en dat doen wat vroeger ‘management’ werd genoemd. 

Lees verder “Agile talentontwikkeling”

Open post
je beste mensen

Investeer vooral in je beste mensen

Investeer in je beste mensen. Denk niet zoals vele anderen: “Wie betere prestaties wil, moet zich vooral richten op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van medewerkers. Speciale aandacht moet dan gaan naar de groep die onderpresteert. Deze groep kost een organisatie erg veel geld…”.  

De redenering klinkt logisch. Onderpresteerders kosten een organisatie inderdaad erg veel geld en de gedachte om daar speciale aandacht aan te besteden, ligt voor de hand. Gallup laat echter al jarenlang zien dat deze redenering mank gaat.

Lees verder “Investeer vooral in je beste mensen”

Open post
belofte waarmaken

Hoe maak je je belofte waar?

“Dank je voor hulp bij het maken van een andere, mooie vacaturetekst voor ons. Je weet goed de kern van een functie te raken en gebruikt daarbij goed gekozen heel passende zinnen en woorden”.

Dit compliment ontving ik voor een vacaturetekst die ik had opgesteld voor een zorginstelling. Het was ook een mooie tekst.

Tegelijkertijd vroeg ik me af in hoeverre de belofte die aan de medewerker in de tekst gedaan wordt, ook waar gemaakt wordt.

Lees verder “Hoe maak je je belofte waar?”

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top