Open post
het en en van talentontwikkeling

Het En En van Talentontwikkeling

Steeds meer organisaties hebben een dynamische omgeving waarin snel, flexibel en innovatief omgaan met verandering belangrijk is.

Dat vraagt om innovatieve manieren van organiseren van werk en inzetten van kwaliteiten van medewerkers.

Traditioneel denkende organisaties en managers zijn daar minder goed in. Zij maken te weinig gebruik maken van de talenten van mensen. Wendbare organisaties gaan verder.

Lees verder “Het En En van Talentontwikkeling”

Open post
agile talentontwikkeling

Agile talentontwikkeling

Het werk van vandaag de dag verandert snel en wordt steeds meer op projecten gebaseerd. 

Werknemers veranderen ook. Zij willen betekenis hebben, weten waarvoor zij werken en voelen zich aangetrokken door interessante problemen en zinvol werk – niet alleen een functie. 

Om flexibeler te zijn in een op projecten gebaseerde werkomgeving, nemen teams meer beslissingen zonder goedkeuring van bovenaf. Steeds meer verwachten bedrijven dat werknemers ‘hun eigen baas’ zijn en dat doen wat vroeger ‘management’ werd genoemd. 

Lees verder “Agile talentontwikkeling”

Open post
je beste mensen

Investeer vooral in je beste mensen

Investeer in je beste mensen. Denk niet zoals vele anderen: “Wie betere prestaties wil, moet zich vooral richten op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van medewerkers. Speciale aandacht moet dan gaan naar de groep die onderpresteert. Deze groep kost een organisatie erg veel geld…”.  

De redenering klinkt logisch. Onderpresteerders kosten een organisatie inderdaad erg veel geld en de gedachte om daar speciale aandacht aan te besteden, ligt voor de hand. Gallup laat echter al jarenlang zien dat deze redenering mank gaat.

Lees verder “Investeer vooral in je beste mensen”

Open post
belofte waarmaken

Hoe maak je je belofte waar?

“Dank je voor hulp bij het maken van een andere, mooie vacaturetekst voor ons. Je weet goed de kern van een functie te raken en gebruikt daarbij goed gekozen heel passende zinnen en woorden”.

Dit compliment ontving ik voor een vacaturetekst die ik had opgesteld voor een zorginstelling. Het was ook een mooie tekst.

Tegelijkertijd vroeg ik me af in hoeverre de belofte die aan de medewerker in de tekst gedaan wordt, ook waar gemaakt wordt.

Lees verder “Hoe maak je je belofte waar?”

Open post
hoe geef je als manager succesvol leiding

Hoe geef je succesvol leiding?

Hoe geef je als manager succesvol leiding? Is dit door plan A en plan B te hebben?

Als je bedenkt dat medewerkers nooit precies doen wat jij wilt, misschien wel. Tenminste, als je accepteert dat plan A van jou is en plan B van je medewerker. Als je accepteert dat hij anders denkt en werkt dan jij. En beseft dat dit niet zal veranderen. 

Tegelijkertijd draait jouw bestaansrecht om de prestaties die je met je team of je bedrijf levert.

Lees verder “Hoe geef je succesvol leiding?”

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top