Privacybeleid

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie heeft dit beleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met TIG Diensten Bedrijfsinnovatie.

 

DELEN MET DERDEN

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor het verzenden van de Talenttip of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Zie het kopje ‘persoonsgegevens’ voor meer informatie daarover.

 

SSL VERBINDING
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat TIG Diensten Bedrijfsinnovatie gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar TIG Diensten Bedrijfsinnovatie, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en tijdelijk worden opgeslagen zolang dat voor de aard van het contact nodig is.

 

PERSOONSGEGEVENS
TIG Diensten Bedrijfsinnovatie kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van TIG Diensten Bedrijfsinnovatie en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TIG Diensten Bedrijfsinnovatie verstrekt.

Bij TIG Diensten Bedrijfsinnovatie kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan TIG Diensten Bedrijfsinnovatie je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor organisatiegerichte diensten of het afnemen van online diensten.

Je gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van TIG Diensten Bedrijfsinnovatie. En over nieuws op het gebied van online marketing, als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

COOKIES
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de informatie over Google Analytics hieronder en de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

GOOGLE ANALYTICS
TIG Diensten Bedrijfsinnovatie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarvoor wordt een ‘tracking cookie’ op je website geplaatst, met informatie over bezochte websites, voorkeuren, e.d.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover aan ons te rapporteren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via de website www.tigdiensten.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Voor meer informatie over Google: zie hieronder.

 

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@piripirimarcom.nl

TIG Diensten Bedrijfsinnovatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

DISCLAIMER
TIG Diensten Bedrijfsinnovatie is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

VRAGEN?
https://www.tigdiensten.nl is de website van TIG Diensten Bedrijfsinnovatie en eigendom van Jo Spiertz Projects. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34301095. E-mailadres: jspiertz@tigdiensten.

 

OPMERKINGEN OVER GEGEVENSVERWERKING IN VERBINDING MET GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

RECAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina:https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Scroll naar boven