Herken jij als MKB-werkgever één of meer van de onderstaande vragen:

 • Hoe kan ik voldoende werknemers vinden?
 • Hoe kan ik de juiste werknemers vinden?
 • Kunnen mijn medewerkers zich voldoende ontwikkelen?
 • Benut ik het potentieel van medewerkers wel voldoende?
 • Hoe kan ik waardevolle vakkennis voor ons vasthouden?
 • Hoe kan ik mijn medewerkers behouden?

Wil jij hier oplossingen voor?

Als je hier oplossingen voor wilt, zul je moeten concurreren met andere bedrijven en moeten werken aan:

 1. Het behouden van je huidige werknemers en zorgen dat zij zo goed gekwalificeerd blijven dat zij meekunnen met de vereiste ontwikkelingen om de gewenste omzet te blijven waarborgen.
 2. Het bieden van aantrekkelijk werkgeverschap zodat je huidige goede medewerkers willen blijven en je een aantrekkelijke partij bent (en blijft) om voldoende nieuw personeel aan te trekken.

Wat zijn dan speerpunten?

Om deze oplossingen te realiseren en het bedrijfsresultaat te borgen zijn maatregelen nodig om: 

 1. Aansprekende manieren van werken te introduceren.
 2. Het leren en presteren op de werkvloer te stimuleren en faciliteren.
 3. Dit te branden: naar buiten toe, voor nieuwe werknemers, en naar binnen toe, voor huidige werknemers.

 

Subsidieregeling SLIM

Om dit waar te maken, kunnen MKB-bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling SLIM. Hiervoor kunnen in maart en september van dit jaar subsidieaanvragen worden ingediend. Er zijn subsidies tot 80% mogelijk.

Met de subsidie kan een opleidings- of ontwikkelplan gericht op de scholingsbehoefte van het bedrijf worden opgesteld, kunnen medewerkers persoonlijke ontwikkeladviezen krijgen en kunnen methodes worden ontwikkeld en ingevoerd die medewerkers stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen. Praktijkleerplaatsen in het kader van de derde leerweg zijn ook subsidiabel.

 

Wil jij kennis, geld en mankracht in huis halen om de juiste maatregelen te treffen?

TalentAt.Work helpt MKB-bedrijven bij het ontwikkelen, indienen en uitvoeren van subsidieaanvragen. Op no cure, no pay basis. Vraag de gratis Quick Scan aan, dan nemen wij contact op.

 

Vraag direct de Gratis Quick Scan aan!

 

TalentAt.Work

TalentAt.Work is een zzp-collectief dat bedrijven helpt bij het ontwikkelen en branden van aantrekkelijk werkgeverschap. Zodat bestaande werknemers graag bij hen blijven en nieuwe werknemers graag bij hen werken.

Dit stelt eisen aan de organisatie, aan talentontwikkeling en coaching van managers en medewerkers, en aan hoe het verhaal van de werkgever naar binnen en naar buiten toe verteld wordt.

TalentAt.Work zorgt ervoor dat werkgevers dit goed op de rit krijgen. Op onze Linkedin pagina staat meer informatie.

Scroll naar boven